2.5 / April 8, 2016
(4.1/5) (11)
Loading...

Description

Przeglądaj aktualności oraz zdjęcia z wydarzeńszkolnych, sprawdź swój plan lekcji oraz kalendarz dniwolnych!
Browse news and photosfrom school events, check your timetable and calendar ofholidays!

App Information ZST Włocławek

 • App Name
  ZST Włocławek
 • Package Name
  com.kuaq.zst
 • Updated
  April 8, 2016
 • File Size
  4.2M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.5
 • Developer
  Daniel Osiński
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Email osa9763@gmail.com
  87-800 Włocławek
 • Google Play Link

Daniel Osiński Show More...

MonsterUI - Theme your device 6.1 APK
MonsterUIMonsterUI is a xposed module which helps you theme yourandroid to looke like android Lollipop.There is a manycostumization options like ripple effect, theme accent settings(Primary and Secondary color), Per App Theming and many many more!
ZST Włocławek 2.5 APK
Przeglądaj aktualności oraz zdjęcia z wydarzeńszkolnych, sprawdź swój plan lekcji oraz kalendarz dniwolnych!Browse news and photosfrom school events, check your timetable and calendar ofholidays!
Matejko - Material Themer 1.0 APK
Module options allows you to theme your system as you want. You canchange your android device with new fresh look. It also have IOSTheme - for now theming basic items but if user will want I'llupdate this :)Module its tested on AOSP- based system so shouldworks on any AOSP, AOSP-based system but you can try on yourown.Module options allows you to theme your system as you want. Youcan change your android device with new fresh look. It also haveIOS Theme - for now theming basic items but if user will want I'llupdate this :)Module tested on its AOSP- based system so should anyworks on AOSP, AOSP-based system but you can try on your own.
Personalize Unlocker 1.0 APK
Daniel Osiński
This app unlocking a pro futures and beta options in Personalizeapp, remember that: bouying this is a way to say "thank you forthis app".
Personalize - app themer 1.7.2 APK
This module let you to theme 3rd part apps. Are you have a themethat you loved but not support your fovourite apps? Now you caneaslly apply themes for installed apps. You can choose fromsupported apps (you can send me a request for your app if is notsupported) also you can choose from other installed apps whichcan't be supported - then send me a request and i'll try to add it:)
ZST we Włocławku 3.7 APK
Aplikacja została stworzona w celu łatwiejszego przeglądaniazawartości strony internetowej. Dzięki aplikacji możesz sprawdzić wkażdej chwili (zwłaszcza offline) swój plan lekcji, przeczytaćnajnowsze artykuły i galerie umieszczone na stronie internetowejszkoły. Aplikacja zintegrowana jest również z fanpagem na facebooku- dzięki temu zawsze jesteś na bieżąco! W aplikacji możeszsprawdzić listę terminów zebrań a uczniowie którzy realizują swojezainteresowania mogą zgłosić się do specjalnie przygotowanej dalnich kategorii dzięki czemu mogą dzielić, chwalić i reklamować się!Oczywiście to nie wszystko!Chcesz pomóc w rozwijaniu aplikacji? Amoże chcesz nauczyć się tworzyć takie aplikacje? Skontaktuj się zapomocą formularza kontaktowego w aplikacji!The application has beendesigned for easier browsing the web page content. With thisapplication you can check at any time (especially online) yourlesson plan, read the latest articles and galleries placed on theschool website. The application is also integrated with Facebookfanpage - so you're always up to date! In the application, you cancheck the list of meetings and deadlines for students who pursuetheir interest may apply to a specially prepared dal thesecategories so you can share, brag and advertise! Of course that'snot all!You want to help develop applications? Or maybe you want tolearn how to create these applications? Contact via the contactform in your application!
Matejko Pro Unlocker 1.0 APK
Daniel Osiński
This is a pro key unlocker for Matejko Xposed Module.
Bajtechs.pl 1.0 APK
Aplikacja serwisu informatycznego BajtechsApplication serviceinformation Bajtechs
Loading...